08-684 09 400 info@hjortvvs.se
VÅRA TJÄNSTER

VVS – ARBETEN I STOR-STOCKHOLM

VÅR KOMPETENS

VAD VI KAN UTFÖRA
Hjort VVS AB åtar sig alla typer av uppdrag inom VVS/rörarbeten  i Täby, Norrort och Stor-Stockholm. Företagets hemvist är Täby.
N
Vi har fullutrustade servicebilar till Er tjänst.
N
Företagets VVS-montörer besitter en mycket bred kompetens.
N
God service är en stark prioritet.
N
Vår personal vidareutbildar sig kontinuerligt.

VVS-ARBETEN I STOR-STOCKHOLM – ALLT INOM VVS

Behöver Ni konsultation gällande VVS-konditionen i Er fastighet åtar vi oss detta. Vi har ett organiserat och väl fungerande samarbete med underentreprenörer som utför exempelvis filmning, svetsning och spolningsarbeten. Hjort VVS AB är ett auktoriserat VVS-bolag med verksamhet i Täby, Norrort och hela Stor-Stockholm, med kunniga rörmokare inom Säker Vatten. Vi utför alltid våra uppdrag i enlighet med gällande lagar och regelverk.

VAD VI KAN GÖRA FÖR

FÖRETAG OCH STÖRRE ENTREPRENÖRER
 • Restaurang
 • Värmeoptimering
 • Stambyten
 • Nybyggnation
 • Avlopp & dagvattenanläggningar
 • Servicearbete
 • Undercentraler

VAD VI KAN GÖRA FÖR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
 • Renovering
 • Servicearbeten
 • Effektivisering av Ert värmesystem
 • Markavvattning
 • Avloppsanläggningar
 • Nybyggnation
 • Stambyten
 • Värmeoptimering

VAD VI KAN GÖRA FÖR

PRIVATPERSONER
 • Renovering
 • Servicearbeten
 • Effektivisering av Ert värmesystem
 • Markavvattning
 • Avloppsanläggningar
 • Nybyggnation
 • Värmepumpar
HUR MÅR DITT HUS?

Steg 1, för villa och flerfamiljsbostäder

Har Ni dålig värme i Ert hus, höga värmekostnader, eller kanske både och?

Vi har tagit fram en egen modell för ändamålet. Vi börjar med att skölja ur och rengöra systemet. Vi frigör rören och radiatorerna från beläggning som uppkommit under åren, vilket ökar flödena, som i sin tur leder till bättre värmestrålning ut från radiatorerna. Detta innebär att vi med hög sannolikhet kan sänka värmekurvan i Ert hus.

Steg 2, för en ännu bättre energioptimering

Här byter vi till en mindre cirkulationspump som är anpassad efter de nya flödena och energikraven. Dessa pumpar är betydligt mer energisnåla i drift.

Steg 3, riktar sig främst mot flerfamiljsbostäder.

Utöver att systemet sköljs ur och ny energisnål pump installeras bör man se över och byta alla stamventiler och i vissa fall radiatorventiler. Vi räknar fram de olika flödena för varje stam och justerar in ventilerna efter beräknat värde. Vi får då ett jämnt flöde över alla radiatorer vilket leder till jämnare värme i alla lägenheter.

Kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt konsultations-möte hos Er.

ROT-AVDRAG VVS-ARBETEN

VVS-ARBETEN, som installationer och reparationer berättigar till ROT-avdrag med 30% på arbetskostnaden. Vi redovisar transaktionen för Skatteverket och gör avdraget direkt på fakturan. Det innebär att Ni som kund inte behöver göra någonting. Avdraget redovisas på fakturan och Skatteverket sammanställer årligen alla eventuella ROT-avdrag som utförts för Er räkning.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

 

Prislista privatpersoner

Bil & serviceavgift fast kostnad 450 kr + moms

Arbetskostnad per påbörjad timme 550 kr + moms

 

Företag och Bostadsrättsföreningar offereras pris efter kontakt

OM OSS

Vi utför VVS-/rörarbeten i hela Stockholm. Vår huvudsakliga målgrupp är företag men vi åtar oss all slags uppdrag från företag, privatpersoner & föreningar inom Täby, Norrort och hela Stor-Stockholm.

HJORT VVS AB 

Catalinatorget 8

183 68 Täby

KONTAKT

08-684 09 400
info@hjortvvs.se